Skogsarbeider
Skogsarbeider

Nasjonalt samarbeid for HMS i landbruket

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har opprettet et nasjonalt samarbeidsforum for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket.

Publisert

– Vi må dessverre slå fast at det er nødvendig å være skjerpet hele tida for å bedre resultatene og redusere faren for skader på mennesker, utstyr og bygninger i landbruket, sier landbruks- og matministeren.

Gårdsbranner og arbeidsulykker

For noen år siden ble det gjennomført egne og samordnede prosjekter for å redusere branner og arbeidsulykker i landbruket. I disse årene sank skadetallene. Men etter at prosjektperioden var over, økte både brannskadene og de alvorlige uhellene i omfang.

Gjenoppretter verneutvalg

Nasjonalt samarbeidsforum for helse, miljø og sikkerhet ble 24. mars presentert for et opplegg for å gjenopprette jordbrukets verneutvalg som en arena for praktisk samarbeid. En kampanje for større oppmerksomhet på HMS-arbeidet blir det første resultatet av samarbeidet.

regjeringen.no

"
Powered by Labrador CMS