spruteflaske
spruteflaske

Mjuk bondemann med gardsturisme

På mange turistgarder blir menn sjefkokk, men de deltar også i servering, vasker, steller i stand rom og rer senger. Fruen i huset blir daglig leder og tar seg av bestillinger, snakker med kunder, banken og entreprenører og representerer bedriften i ulike faglige nettverk.

Publisert

På mange gardsturisme-garder har far overtatt kjøkkenet. Foto: colourbox.com

Omlegging fra vanlig landbruk til gardsturisme medfører at mennene i mindre grad driver med tradisjonelt gardsarbeid.

– I den naturbaserte gardsturismen stepper mennene i større grad inn etter behov og får dermed den posisjonen som kvinner tradisjonelt har hatt – som medhjelpere, forteller Berit Brandth, professor i sosiologi ved NTNU, til nettstedet forskning.no. Sammen med Marit S. Haugen, forskningsleder ved Norsk senter for bygdeforskning, har hun sett på hva som skjer når gardsbruk blir helt eller delvis omgjort til turistbedrifter.

Gard og turisme hand i hand

– Hva skjer med kjønn på gardene når produksjonen skifter, spurte vi oss? På den ene siden har du jo en helt ny type arbeid, nemlig servicearbeid, utført av folk som er vant til å drive primærproduksjon. Men samtidig er det fortsatt en gard, med alle de tradisjonene, konvensjonene og forventningene som ligger i det.

– Og det er fremdeles en husholdsbasert virksomhet. Endringen fra tradisjonelt gardsbruk til turistvirksomhet skjer ofte veldig raskt. Derfor er det spennende å se på hva som skjer i disse brytningene, og hvordan, sier Brandth.

Det fleksible kjønn

I landbruket har kvinner tradisjonelt blitt sett på som «det fleksible kjønn». De har kunnet trå til med å avlaste, vikariere og assistere i arbeidet med dyr, jord og skog.

Men dette arbeidet har likevel primært vært mennenes ansvar, og det er også stort sett de som har fått æren for jobben. Kvinnenes hovedansvar har vært husholdningen, og arbeidet som foregår der har hatt lavere status enn det som skjer utenfor huset.

Snudd på huet

Men så begynner altså noen garder å tilby naturbasert gårdsturisme. Plutselig ser forskerne at rolle- og ansvarsfordelingen endrer seg, og brått er det altså mannen som framstår som «det fleksible kjønn».

19 garder undersøkt

Intervjuer med eiere av 19 garder fra hele landet utgjør forskernes materiale. Disse gardene driver alle med såkalt naturbasert gardsturisme. Det vil si at de i tillegg til å servere mat og tilby overnatting, også inviterer til naturopplevelser i form av jakt, fiske, båtutleie, rafting, juletrehogst og så videre.

Les resten av artikkelen på forskning.no

"
Powered by Labrador CMS