LEDlys
LEDlys

LED-lys i enden av bringebærtunnelen?

Nå tester forskere ved Bioforsk Midt-Norge Kvithamar om LED-lamper kan utvide sesongen for høstbærende bringebær og flergangsbærende jordbær dyrket i plasttunnel.

Publisert

I plasttunnelen kombineres rødt og blått lys i LED-lampene. Foto: Rolf Nestby

Sjøl om det er forholdsvis høge temperaturen om høsten, noe som muliggjør dyrking av bær i tunnel, er de dårlige lysforholdene den begrensende faktoren. Nå vil forskerne ha svar på om LED-lampene kan bøte på dette, skriver Bioforsk på hjemmesida si.

Tror prisene vil falle

Problemet er at LED-lamper fortsatt er forholdsvis dyre, men forskerne regner med at prisen vil synke når vi vet mer om hvordan plantene reagerer på lampene og når de tas mer i bruk. Forskerne skal også studere hvordan LED-lyset innvirker på avling, fruktkvalitet, skadedyr og sjukdommer.

Bringebær som gir avling første året

Høstbærende bringebær er en type bringebær som blomstrer og gir avling på første års skudd, mens vanlig sommerbærende bringebær utvikler skudd ett år og blomstrer året etter. De høstbærende blomstrer derfor senere enn de sommerbærende, og det vesentlige av avlingen vil modne fra september og utover. Da er temperaturen på veg nedover og lysforholdene blir gradvis dårligere.

Jordbær fram mot jul?

Tilsvarende er det for de flergangsbærende jordbærene. De blomstrer og gir avling så lenge temperatur og lysforhold er gode nok, men hovedavlingen kommer omtrent samtidig med produksjon på vanlige jordbær, og så får man en ny topp seint på høsten. Den siste toppen møter forhold med lavere temperatur og lite lys. Det gir dårligere fruktkvalitet og bare en del av avlingen vil nå fram til modning.

Mer effektive

Ved å plante disse kulturene i plasttunnel kan temperaturforholdene forbedres betraktelig, selv om lysforholdene blir dårligere enn på friland siden plasten hindrer fra 10 til 30 prosent av den fotosynteseaktive strålingen (PAR) i å nå fram til plantene. Ved å bruke tilleggslys kan dette forbedres. Vanlige vekstlys som høytrykk natriumlamper (SON), bruker en stor del av energien til å produsere varme. I et enkelt plasthus som er mer eller mindre åpent vil mye av denne energien forsvinne uten å komme til nytte. Den kraftige varmestrålingen medfører også at disse lampene må henge et godt stykke fra plantene for å unngå sviskade. LED-lampene er mye mer lyseffektive, og nesten all energi går med til å lage lys. Varmestrålingen er betydelig mindre enn for SON og lampene kan derfor henge nærmere plantene, skriver Bioforsk.

Lang levetid

En LED-lampe er sammensatt av flere dioder som gir en bestemt bølgelengde. Man kan derfor lage en lampe med den lyssammensettingen du ønsker. For plantevekst og utvikling bruker man vanligvis kombinasjoner av rødt og blått lys. En annen fordel med LED er at levetida er mye lenger enn for vanlige veksthuslamper, og om enkelte dioder slutter å lyse så kan de skiftes ut.

EU-prosjekt

Ennå er arbeidet som pågår med å undersøke virkningen av LED til planteproduksjon på et tidlig stadium, men det er stor internasjonal innsats både på å utvikle lamper og på forskning for å studere virkning av LED på plantevekst og utvikling. Forsøkene ved Kvithamar er en del av oppgavene som Bioforsk har i et EU-prosjekt med ti partnere, EUBerry (FP7)

Powered by Labrador CMS