Launch Lely Juno 100

Juno for liten og Juno for stor

Lely lanserer nå en mindre utgave av sin fôrskyver, Juno 100.

Publisert

Juno 150 il venstre og 100 til høyre.

Juno 100 er først og fremst utviklet for mindre fjøs med smale fôrbrett. Mens Juno 150 har en diameter på 156 cm, er Juno 100 sin diameter 111 cm. Høyde og vekt er omtrent lik, en snau meter og 575 kilo.

Juno er batteridrevet. Den roterende flaten på den nederste delen skyver fôret mot til fôrfronten mens maskinenbeveger seg i en rett linje. En tung betongblokk utgjør "kroppen" på fôrskyveren og sørger for at maskinen har nok tyngde til å kunne skyve fôret.

Lely har oppgradert programvaren i Juno og inkludert en funksjon de kaller dynamisk skyving. Det vil si at Juno selv bestemmer avstanden til fôrhekken, avhengig av fôrmengden.

Powered by Labrador CMS