Leplanting-Jæren
Leplanting-Jæren

Jærbonden - produsent av fellesgoder?

Høgskolen Landbruk og bygenæringer starter nå et omfattende forskningsarbeid omkring oppfatninger og bruk av det åpne og landbruksproduserte jærlandskapet.

Publisert

Utbygging eller matproduksjon?

Bakgrunnen for prosjektet er at Jæren er et av de mest populære, men også mest omstridde og til dels konfliktfylte landskapsområde i landet. Innenfor et svært avgrensa område er Jæren både:

- det viktigste matproduserende området i landet - et av de mest ettertrakta utbyggingsarealene i landet - et mye nytta fritidslandskap for mange tusen mennesker- et landskap med en lang rekke verna og/eller verneverdige kultur og naturverdier.

Gjennom forskningsarbeidet ønsker Høgskolen for landbruk og bygdenæringer (HLB) å få fram hvor vidt det eksisterer felles verdier på tvers av de delsvis potensiellelle og delvis pågående arealkonfliktene i området. Er det jordbruksskapte, åpne og veldrevne landskapet viktig også for andre, spør HLB.

Ifølge rektor Dag Jørund Lønning kan forskningsprosjektet få stor betydning for både landbruk og arealplanlegging i regionen.

Powered by Labrador CMS