hogstfelt
hogstfelt

Hvor tett skal jeg plante grana?

En ny standard for optimal utplantingstetthet for gran i innlandet er utarbeidet.

Publisert

Det er Fylkesmennene i Oppland og Hedmark i samarbeid med Skogbruktes kursinstitutt (SKI) Mjøsen Skog, Viken Skog, Glommen Skog, Norskog og SB skog som i samarbeid har utarbeidet standarden.

Planter dør ut

Bakgrunnen for den nye standarden er erfaringer som viser at utplantingstallet har gått nedover samtidig med at antall overlevende utsatte planter også har hatt tilbakegang. Standarden er en anbefaling som tar utgangspunkt i at foredlet plantemateriale generelt øker produksjonsevnen med en bonitetsklasse, skriver Fylkesnytt fra Oppland.

Snutebillene gjør innhogg

En annen forutsetning for plantestandarden er at snutebillegnagere fører til en avgang på plantefeltene av gran i Innlandet på ca. 15 prosent. Enkelte felt har større avgang på grunn av snutebillegnagere en dette, men i slike tilfeller vil suppleringsplanting være nødvendig.

Binder CO2

Standarden prosjektet kom fram til viser det planteantallet som per dekar er økonomisk optimalt for skogeier. Dersom du skulle plantet optimalt for økt CO2-binding, ville tallene vært noe høgere.

Standard utplantingstall av gran i Hedmark og Oppland

Bonitet Antall planter per dekar

G26 250

G23 250

G20 250

G17 230

G14 210

G11 160

G8 100

Powered by Labrador CMS