Deprimert cbox579360
Deprimert cbox579360

Hva gjør du når gjelda og regningsbunken vokser?

Dette er tittelen på kurset som Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Økonomiforbundet inviterer til i landbruksøkonomi på Sola, Voss, Gardermoen, i Skien og Stjørdal.

Publisert

Målgruppa for kurset er regnskapsførere, gardbrukere, næringsdrivende og ansatte i landbrukssektoren. Kurset omfatter fire timer med finansregnskap og tre timer med skatt og avgift. Mange dyktige fagfolk er forelesere.

Målet med kurset

Bakteppet for kurset er overgangen fra familiejordbruket til bedriftsjordbruket. Dette gir nye og store utfordringer både økonomisk, produksjonsmessig og organisasjonsmessig.

Kurset tar for seg hvordan du kan se tegn og avdekke når en krisesituasjon oppstår. Hvordan være med å snu en trend, oppfatte signaler og være en lagspiller? Regnskapsførerens og andre aktørers rolle i et samarbeid der alle parter drar lasset i sammen. Verdsetting og oppløsning av samdrifter.

Kurstema

• Aktuelle klipp fra driftsgranskingene og resultat fra undersøkelse på utbyggingsbruk på vestlandet

• Veien inn i krisa og veien ut av den

• Rådgivning til bruk og brukere med økonomiske og produksjonsmessige problemer

• Regnskapsføreren og rådgiverens rolle når et gardsbruk er på vei mot økonomisk krise

• Leverandørens muligheter og tiltak overfor bruket og brukerne

• Finansinstitusjonens muligheter som samarbeidspartner og kreditor

• Praktisk ”case” med anledning til å stille spørsmål til foreleserne

• Verdsetting av samdrift ved oppløsning og salg av andel, og skattemessige konsekvenser omkring dette

Når og hvor?

26.10.11 Skien, Thon Hotel Høyers Påmeldingsfrist: 23.09.11

02.11.11 Gardermoen, Rica Hotel Gardermoen Påmeldingsfrist: 02.10.11

09.11.11 Stjørdal, Rica Hell Hotel Påmeldingsfrist: 09.10.11

15.11.11 Sola, Rica Airport Hotel Stavanger Påmeldingsfrist: 30.09.11

17.11.11 Voss, Park Hotel Vossevangen Påmeldingsfrist: 14.10.11

Powered by Labrador CMS