Hjort
Hjort

Hjorten tar rotta på grana i Meldal

SØR-TRØNDELAG: Vinterbestanden av hjort har økt mye de siste vintrene i Meldal. Nå gjør den ubotelig skade på granskogen.

Publisert

Hjorten er en effektiv ringbarker. Foto: Steinar Rikstad.

At bestanden av hjort er økende i innlandet, er godt kjent. Hjortens skader på skog er heller ikke nytt, men har i stor grad vært knyttet til granskog på Vestlandet.

Kommer inn fra øst

I Meldal er vinterbestanden av hjort nå for stor. Hjort trekker nå inn fra østlige deler av fylket der den har sitt sommeropphold. Merkeprosjekt i 17 kommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal antyder et slikt trekkmønster, skriver Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag.

Må hogge ned for fote

Hjorten gjør nå lokalt store skader på granplantinger gjennom barkskrelling. Stammesårene stopper næringstilgang og er inngang for råtesopp. Enkelte steder er nær alle stammene skadet og det kan være aktuelt å foreta hogst for å starte skogproduksjonen på nytt. Verst utsatt er skog i sin største tilvekstfase.

Taper mer enn hjorten kan betale

Verdiberegninger som kommunen har gjort, viser et betydelig økonomisk tap, der skogskadene utgjør mer enn 10 ganger verdien av hjorten.

Fem dyr felt

Lokalt ble det i vinter gitt skadefellingstillatelse for fem hjort. Dyra er for lengst tatt ut og havnet i pølseproduksjon. Dette bidrar til å få redusert skadene noe, men det vil uansett være aktuelt å vurdere mer omfattende tiltak for å redusere hjortebestanden, skriver Fylkesnytt avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS