pung
pung

Forbrukeren lukker lommeboka for økologisk mat

Den totale produksjonen av økologisk mat økte i 2010. Men salget i butikkene gikk ned. Lavpriskjede-butikkene  bugner ikke av øko-mat.

Publisert

Verdien av økologisk kjøtt økte i 2010.

Etter flere års vekst var det nedgang i verdien av den økologiske omsetningen i 2010. Dette gjelder de fleste varegruppene, men andelen økologisk av den totale matomsetningen viser likevel en svak oppgang. Det ble produsert mer økologisk mjølk, korn og grønnsaker i 2010, mens produksjonen av kjøtt og egg gikk tilbake, viser rapporten Statens landbruksforvaltning (SFL) hvert halvår utarbeider om markedssituasjonen for økologiske matvarer.

Lavpriskjedene råder markedet

2010 er det første året hvor det er registrert en nedgang i omsetningsverdien av økologiske matvarer. Generelt viser salgsutviklingen i dagligvarehandelen at økonomi har påvirket handlelista i større grad enn før. Det er lavpriskjedene som vinner fram, noe som begrenser hvilke produkter som havner i forbrukernes handlekurv.

Når ett brød er nok

Det er størst omsetning av økologiske meieriprodukter, men her var det også en nedgang i 2010. Dernest følger grønnsaker og kornprodukter og bakervarer, som til sammen utgjør 55 prosent av all omsetning av økologiske matvarer i dagligvare- og helsekostforretninger. Nedgangen i den totale omsetningsverdien kan delvis tilskrives at et brødslag som hadde stor markedsandel er trukket fra markedet. Dette gir store utslag på den totale økologiske omsetningen.

Mindre kjøtt, men mer salg

I 2010 gikk kjøttproduksjonen noe ned, mens videresalget som økologisk vare økte litt, spesielt for storfekjøtt. Andelen økologisk slakt lå i 2010 på om lag 0,88 prosent av den totale kjøttproduksjonen.

Mer øko-korn

Det økologiske kornarealet økte med ti prosent i 2010. Hittil i kornåret 2010-2011 er det alt kjøpt inn mer økologisk korn, erter og oljefrø enn hele fjorårets sesong. Dette henger sammen med generelt bedre avlinger i inneværende sesong.

Fiktiv økning av øko-arealer

Godkjente økologiske arealer økte med 6,9 prosent det siste året. Trøndelagsfylkene og Hedmark hadde de største jordbruksarealene i økologisk drift. Økningen i andelen økologisk areal de siste par årene er vel så mye en konsekvens av en reduksjon i det totale jordbruksarealet i Norge, som av en netto økning i det økologiske arealet i drift.

Lite jord til omlegging

Fra 2009 til 2010 gikk arealet som forberedes for økologisk produksjon tilbake med hele 21 prosent. Nedgangen i slike arealer vil ha betydning for tilgjengeligheten av jord som kan legges om til full økologisk drift om et par år.

Powered by Labrador CMS