Ståle Granmo
Ståle Granmo

Færre og større svine- og fjørfeprodusenter

Ny statistikk viser at det blir stadig flere som produserer helt opp til de konsesjonsfrie grensene når det gjelder svin og fjørfe. Laila og Ståle Granmo i Vefsn på Helgeland er blant dem som satser stort innen svineproduksjon.

Publisert

Ståle og Laila Granmo har 2100 enheter gris å se til.

Grensene for hvor mye den enkelte svine- og fjørfeprodusenten kan produsere ble økt med 50 prosenten i 2004. Andelen som produserer helt opp til de nye grensene blir stadig større, og samtidig blir det stadig færre produsenter, men større enheter, melder Statens landbruksforvaltning (SLF).

Hedmark har flest konsesjoner

Antallet konsesjoner, dvs. tillatelse til å produsere en viss mengde over den konsesjonsfrie grensen, er relativt stabil. Dette skyldes hovedsakelig at adgangen til å innvilge nye konsesjoner er svært snever. I 2010 var det totalt 219 konsesjoner, hvorav Hedmark fylke hadde det høyeste antallet med totalt 59 konsesjoner.

Flere sprenger grensene og får bot

Samtidig som produksjonen opp til den konsesjonsfrie grensen har økt, har det også blitt stadig flere saker hvor det er konstatert produksjon som overstiger disse. I slike tilfeller må produsenten betale en standardisert erstatning.

Siden 2004 har både antallet saker og størrelsen på erstatningen som ilegges økt. I 2010 var samlet erstatning i størrelsesorden tre millioner kroner, fordelt på 26 saker. Det er det høyeste beløpet som er krevd inn i løpet av et år siden grensene ble hevet i 2004. Antallet saker har særlig økt fra og med 2008 og har trolig sammenheng med økt kontrollaktivitet.

Rogaland, Hedmark og Østfold på topp

Fordelingen av produksjonene har endret seg lite siden 2004. De fylkene som hadde høyest antall produsenter i 2004 hadde det også i 2010. Rogaland hadde det høyeste antallet svine- og eggprodusenter både i 2004 og 2010. Hedmark hadde flest slaktekyllingprodusenter og Østfold hadde flest kalkunprodusenter.

Økning i slaktekyllingproduksjonen

Slaktekyllingproduksjonen skiller seg ut. Dette er den eneste konsesjonsregulerte produksjonen hvor det i perioden 2004 - 2010 har vært en økning i antall produsenter. Dette er også den produksjonen med størst økning i slaktemengde og hvor flest produsenter produserer helt opp til den konsesjonsfrie grensen. I 2010 produserte over 50 prosent av alle kyllingprodusenter helt opp til den konsesjonsfrie grensen.

Powered by Labrador CMS