lupe
lupe

Driftsgranskingene 100 år - kan vi stole på tallene?

I anledning av at driftsgranskingene fyller 100 år arrangerer NILF et jubileumsseminar 13. desember. Et av spørsmålene som stilles er: Forteller driftsgranskingene hele sannheten om landbruksøkonomien?

Publisert

Svaret får du om du melder deg på seminaret innen 8. desember til: seminar@nilf.no. Møtested er Auditoriet i Landbruks- og matdepartementet, tirsdag 13. desember kl 10.00-15.00. Gratis inngang.

Driftsgranskingene har en 100-årig historie som hovedkilde for den som vil studere årlige økonomiske resultater og mer langsiktige utviklingstrekk for jordbruket på gårdsnivå og brukerfamiliene. På jubileumsseminaret blir det anledning til både å bli kjent med historien, med årets resultater og til å dele synspunkter på veien videre.

PROGRAM

Del 1 Historisk del

Ordstyrer: Torbjørn Haukås

10.00-10.10 Velkomst på vegne av NILF, direktør Ivar Pettersen

10.10-10.25 Åpning ved statsråd Lars Peder Brekk

10.25-11.00 "Håkon Five; Driftsgranskingenes far - liberalist, kunnskapsutvikler og landbrukspolitiker." Per Harald Grue

11.00-11.30 Driftsgranskingene under Norges Vel. Direktør i Selskapet for Norges Vel, Lars Mork Gundersen

11.30-12.30 Enkel lunsj

Del 2 Forteller driftsgranskingene sannheten om landbruksøkonomien?

Ordstyrer: Siv Karin Paulsen Rye

12.30-12.55 Presentasjon av årets driftsgranskingsdata. Rådgiver Eva Øvren

12.55-13.10 Driftsgranskingene som kilde til klima- og miljøforskning. Rådgiver Knut Krokann

13.10-13.35 Driftsgranskingene som informasjonskilde. Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke

13.35-14.00 Hva forteller driftsgranskingene om utviklingen i landbruket, og hva blir veien videre? Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

14.00-15.00 Paneldebatt med foredragsholderne og spørsmål fra salen. Debattleder: Direktør Ivar Pettersen, NILF

Vel møtt!

Powered by Labrador CMS