radiobjelle
radiobjelle

Døde sauer med radiobjelle sladrer

Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har studert effekten og bruken av radiobjellene. Radiobjellene fører til at flere døde sauer finnes igjen, og dermed kan en også fastslå dødsårsaken på flere, skriver forskning.no

Publisert

15 000 voksne sauer og 24 000 lam inngikk i undersøkelsen. Om lag en tredjedel av de voksne sauene hadde radiobjelle. Hele 92 prosent av de døde sauene med radiobjeller ble funnet igjen. Til sammenlikning ble bare 19 prosent av de tapte voksne sauene uten radiobjelle funnet igjen, og bare 10 prosent av lammene.

Fant dødsårsaken hos halvparten

I utvalget i undersøkelsen greide en å fastslå dødsårsaken til 44 prosent av de tapte sauene med radiobjelle, mot 13 prosent for sauer uten radiobjelle og 7 prosent for lam.

120 000 vender aldri hjem

Hvert år slippes det 1,9 millioner sauer ut i den norske utmarka. 120 000 av dem kommer aldri hjem igjen. De fleste av de tapte dyrene er lam. Tapsårsakene varierer mellom ulike områder, og kan være både sjukdom, ulykker og skader forårsaket av fredet rovvilt og andre rovdyr.

Les hele artikkelen på forskning.no

"
Powered by Labrador CMS