bonde1
bonde1

Den norske bonden drar på åra

Gjennomsnittsalderen til den norske bonden har økt med to år fra 1999 til 2010. Nå er snittalderen 50 år mot 48 for 11 år sida.

Publisert

Også prosentandelen gardbrukere under 40 år har gått ned fra 26 prosent i 1999 til under 20 prosent i 2010, viser tall fra Landbrukstellinga.

Tiltakende forgubbing

Det vil si at i 1999 var hver fjerde bruker under 40 år, mens hver femte var under 40 år i 2010. Til gjengjeld øker andelen bønder som er over 60 år. I 1999 var 14 prosent i 60-åra, mens tallet i 2010 var økt til 19 prosent.

Bønder på de største gardene har en noe lågere gjennomsnittsalder enn andre brukere.

Størrelsen har noe å si

Antall enslige i landbruket er litt større enn for 11 år sida. I underkant av hver fjerde bonde er enslig. Flest enslige er det i Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark, der mer enn hver fjerde gardbruker lever aleine.

Desto større bruka er med tanke på areal i drift, desto større er antall gardbrukere som er gift eller samboende.

Store sprik i utdanning

Mindre enn halvparten av brukerne har formell utdanning og det er regionale forskjeller. I Østfold, Hedmark og Nord-Trøndelag har mer enn halvparten utdanning innen landbruk. I Finnmark, Vest-Agder og Toms mangler mellom 66 og 77 prosent landbruksutdanning.

På de største gardene er en større del av bøndene utdanna. Minst utdanning finner vi blant de eldste brukerne og de under 40 år. Størst andel utdanna finnes blant dem som er i 40-åra, der halvparten har landbruksutdanning

Powered by Labrador CMS