lov dom dommer COLOURBOX1755208.jpg

Byggfirma dømt for uaktsom fjøsbygging

E.A. Smith er dømt for grov uaktsomhet etter å ha bygd et fjøs i Oppdal i 2008. Blant annet mener retten at 49 kalver har dødd på grunn av feil på bygningen.

Publisert

Saken er oppdatert. Se under.

Problemene skyldes at byggentreprenøren ikke har klart å levere et tett bygg. En av de døde kalvene ble sendt til obduksjon, og fikk påvist luftveisinfeksjon og lungebetennelse. Bonde Erik Ola Loe mener dessuten at mjølkeproduksjonen er satt kraftig tilbake, og at manglene ved fjøset gjør det vanskelig å ivareta dyrehelsa. Dette sliter også på brukerfamilien, skriver NRK Trøndelag på sine nettsider. Fjøset skal romme 80 mjølkekyr og 100 ungdyr.

Tidsplanen sprakk fra første dag

Faksimile: www.nrk.no/trondelag

Bonden antok at fjøsbygginga var i sikre hender, da det velrenommerte Trondheimsfirmaet E.A. Smith, som også står bak byggevarekjeden Bygger`n, fikk jobben i 2007. Imidlertid viste det seg fort at firmaet ikke ville klare å levere noe fjøs til avtalt tid. Byggestart skjedde to måneder for seint. Bonden sendte flere bekymringsmeldinger om framdrifta underveis, uten å få respons. Sju måneder etter avtalt tid kunne Loe ta i bruk fjøset, melder NRK.

Langt unna god byggeskikk

Loes advokat Kjell Sagen Berg sier til NRK Trøndelag at saken er svært spesiell.– Vi har veldig få eksempler på dette i norsk rettspraksis. Det betyr at utbygger har opptrådt svært klanderverdig. Det er et stort avvik fra det som blir ansett som god byggeskikk. Det har vært mange personer involvert hos firmaet som ikke hadde erfaring med denne typen prosjekt. Det var noe nytt for E.A. Smith, men det tok de ikke høyde for. Konsekvensen er altså at firmaet er dømt for grov uaktsomhet i Frostating lagmannsrett. Selskapet kan ikke kreve utbetalt 5,5 millioner kroner de mener å ha utestående hos bonden, og må i tillegg dekke hans sakskostnader på nærmere 0,8 millioner kroner.NRK har ikke fått kommentarer til saken fra E.A. Smith, og ei heller fra deres advokat, ut over at konsernadvokaten har meddelt at selskapet er uenig i dommen på flere punkter. De ønsker å vurdere forholdet til enkelte underleverandører og avtaleparter, samt at de mener at retten burde tatt større hensyn til dyreeiers aktsomhetsplikt. NRK Trøndelags omtale av saken finner du her.

Oppdatering 26.10.:

Hele dommen kan du lese her.

Fjøset det er snakk om, er det som en periode ble markedsført som FK Systemfjøs, i et samarbeid mellom Felleskjøpet, DeLaval og E.A. Smith. I retten sier E.A. Smith at det aktuelle fjøset avviker vesentlig fra disse systemfjøsene. Det er forøvrig kun E.A. Smith som er part i saken, i egenskap av å være totalentreprenør.

I Lagmannsrettens vurdering står blant annet dette:

Symptomatisk for problemene i byggeprosessen er at det ble avholdt i alt 27 byggmøter, et uvanlig stort antall i denne typen prosjekter. En betydelig antall aktører har i saken vært benevnt som prosjektledere, fra tilbudsfasen og framover. Johan Arnt Hagetrø var prosjektleder under første del av byggeperioden. Han har forklart seg som vitne for lagmannsretten. Som en oppsummering av sine erfaringer fra denne tiden uttalte han at dette var « det verste prosjekt jeg har vært med på».

(...)

Når totalentreprenørens håndtering av prosjektet sees under ett, må lagmannsretten konkludere med at denne har utvist grov uaktsomhet og at det følgelig foreligger ansvarsgrunnlag for erstatning.

"
Powered by Labrador CMS