Skogsbilveg 2
Skogsbilveg 2

Bruk skogfondet til å utbedre skade på skogsbilveg

Skader på skogsbilveger som skyldes ras og flom kan ofte erstattes fra Naturskadefondet. Egenandelen av totalkostnaden som du sitter igjen med etter at erstatningsbeløpet er trukket fra, kan dekkes med skogfondet.

Publisert

Reparasjon av skogsbilveger som er skadet etter flom, ras eller anna uventa hendelse kan dekkes av skogfond med skattefordel, skriver Statens landbruksforvaltning.

Gjelder ikke traktorveg

Det stilles ikke krav om forhandsgodkjenning fra kommunen i slike tilfeller. Men på samme måte som ved ordinært vedlikehold så kan reparasjon etter skade på traktorveier ikke dekkes med skogfond.

Kan be om forskudd

Når skogeier også søker om erstatning fra Naturskadeordningen, er det ikke anledning til å utbetale skogfondsmidler før erstatningen er endelig utbetalt. Men det er anledning til å be om forskudd på erstatningen.

Les mer om skade på skogsbilveger og skogfondet her

"
Powered by Labrador CMS