Lely_A4_2
Lely_A4_2

9,2 prosent robotandel i Norden

Av totalt 33 000 melkebruk i Norden har ca. 3000 melkerobot. Størst utbredelse er det i Danmark. Norge har lav prosentandel, men er nummer tre i antall.

Publisert

9,2 prosent av melkebruka i Norden har automatiske melkesystem, AMS.

Danmark er det landet i verden med størst prosentvis andel med robotmelking, 22,2 prosent. Ved årsskiftet var det 896 AMS-besetninger i Danmark. Nummer to er Island, med 14,3 prosent og ca. 100 besetninger. I Sverige er andelen 12,6 prosent og 750 besetninger mens det i Norge og Finland er mindre enn seks prosent og henholdsvis ca. 720 og 580 besetninger som melkes med robot, skriver det danske fagtidsskriftet Bovilogisk.

Tallene er basert på en undersøkelse som er gjennomført av Snorri Sigurdsson, Landbohøjskolen i Island og Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Totalt er det 33 000 melkebesetninger i Norden, og 9,2 prosent, eller snaut 3000 av disse har melkerobot. De danske besetningene er størst, og her er det 2,5 roboter per AMS-besetning. I Sverige er tallet 1,5, mens Norge, Island og Finland har 1,2 roboter i snitt i sine AMS-fjøs.

Ifølge Sigurdsson er utnyttelsesgraden på roboten svært ulik mellom besetningene, hvilket betyr at det for de aller fleste er mulig å øke produksjonen per robot.

AMS-fjøs har vist seg å ha utfordringer når det gjelder melkekvalitet. Derfor samarbeider de nordiske meieriene med å samle inn informasjon om AMS systemene i de ulike landene, og finne tiltak for å sikre optimal kvalitet, sier Sigurdsson.

Powered by Labrador CMS