Nydyrkere
Nydyrkere

11 bønder i Lyngen nydyrker 2000 dekar

TROMS: Området som de elleve gardbrukerne har gitt seg i kast med ligger mellom Sør-Lenangsbotn og Lenangsøyra i ytre del av Lyngen.

Publisert

Karl-Arvid Brose (t.v.) og noen av de elleve "uovervinnelige" nydyrkerne på åstedet. Foto: Arne Teigen, Framtid i Nord

De elleve gardbrukerne kommer fra Oksvik til Russelv. Hver bonde kan kjøpe 160-200 dekar, skriver Fylkesnytt fra Troms. Bøndene som har lengst veg må kjøre rundt tre mil til nydyrkingsfeltet.

Grashøst i 2013

- Nydyrkningsfeltet er blant de største i Norge, forteller styreleder Asgeir Slåttnes i Stiftelsen Troms Landbruksselskap. Leder Karl-Arvid Brose i Åsland nydyrkningsfelt regner med at de første teigene blir sådd til neste sommer og at det første graset slås i 2013.

Lang graviditet

Troms fylke kjøpte før krigen et stort bureisningsområde. Marka har stort sett ligget brakk fram til i år. Brose begynte på 1990-tallet å jobbe med å etablere et nydyrkningsfelt her. Takket være et tett samarbeid med Troms Landbruksselskap er planene blitt realisert.

Overkommelig pris

Prisen per dekar er på 400 kroner. I tillegg kommer rundt 100 kroner per dekar til dekning av utgifter stiftelsen har hatt under planleggingen. Ingen synes prisen er for høg. Derfor er det ingen som har sagt nei takk til jord av den grunn.

50 dekar i slengen

De elleve ”uovervinnelige” er kommet godt i gang med nydyrkinga og heldigvis er feltet bedre egnet enn de trodde i utgangspunktet. Hver bonde tildeles 50 dekar i slengen. Når marka er dyrket opp, kan bonden disponere 50 nye dekar. Alternativet er at andre bønder overtar området, sier Brose.

Powered by Labrador CMS