ÅretsUngeBonde
ÅretsUngeBonde

10 kjemper om å bli Årets unge bonde 2011

Onsdag 16. november kåres Årets unge bonde 2011 på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Ti kandidater, hvorav fire jenter, fra åtte fylker er i finalen. Vestfold og Aust-Agder er representert med to finalister hver.

Publisert

For andre år på rad skal årets unge bonde kåres. Historiens første ”Årets unge bonde” var Roar Lima Grydeland fra Orre. Åets unge bonde skal være et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til landbruket.

Konkurransen del av BU-kampanje

Kåringa av Årets unge bonde inngår i Norges bygdeungdomslags kampanje Grønn utdanning, et samarbeidsprosjekt mellom NBU og McDonalds Norge. Landbruks- og matdepartementet har støttet prosjektet økonomisk.

Juryen

Juryen består av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (juryformann), leder i Norges Bygdeungdomslag Inger Johanne Sveen, kommunikasjonsdirektør Margaret Brusletto i McDonalds Norge, sjefredaktør Mari Velsand i Nationen og studiedirektør ved UMB Ole-Jørgen Torp.

Her er de 10 finalistene

I år ble ca 220 enkeltkandidater nominert. Juryen har kommet frem til følgende topp ti-liste over kandidater, listet geografisk fra nord til sør:

Fra Tana, Finnmark

Markus Heiberg er 28 år og fra Tana. Han viser framtidstro og vilje til satsing på landbruk i Finnmark. Han beskrives som nøyaktig, ryddig og flink til å sette seg inn i gjeldende regelverk og ordninger i landbruket. Markus driver et mjølkebruk som han tok over etter besteforeldrene da han var 18. Nå vil han satse og bygge ny driftsbygning og har engasjert lokalpolitikere for å bidra til at Innovasjon Norge skulle gi ham støtte til dette.

Fra Balsfjord i Troms

Renate Andreassen er 32 år og fra Balsfjord i Troms. Hun tok i praksis over garden, et mjølkebruk, som 17-åring. For tre år siden etablerte hun Balsfjord Hest & Western, en hesteutstyrsbutikk og er aktiv hesteinteressert sjøl. Haflingere er Renates store interesse og utgangspunkt for et engasjement som også strekker seg utenfor garden. Hun arrangerer ritt og er aktiv innen det norske Haflinger-miljøet.

Fra Lofoten i Nordland

Elisabeth Holand er 31 år og fra Vestvågøy i Lofoten. Hun driver gard med mjølke- og storfekjøttproduksjon, samt produksjon av poteter. Alenemor til fire barn og aktiv i politikk og samvirke med utgangspunkt i at det er nødvendig for å vise utfordringene og mulighetene i landbruket. Hun er nylig blitt varaordfører i kommunen, og har og har hatt flere verv i TINE og Felleskjøpet. Elisabeth Holand setter sitt virke i et helhetsperspektiv og er blant annet opptatt av nydyrking i et jordvernperspektiv. Hun har også vært sentral i etableringen av Lofoten Mat og Vestvågøy Næringsforening.

Fra Tynset i Hedmark

Einar Kverneggen er 29 år og fra Tynset. Han er blitt foreslått av veldig mange og beskrives som en nytenkende og aktiv kar. Einar satser blant annet på grønnsaksproduksjon på Tynset. Han viser stor lærevilje og steller godt med dyra sine. I likhet med andre kandidater tok han over garden i svært ung alder og har vist stor vilje og evne til å satse langsiktig.

Fra Våler i Østfold

Jonas Hermani er 25 år og fra Våler i Østfold. Han har vist en sterk egen vilje til å bli bonde, og kommer ikke opprinnelig fra gard. Som barn pløyde han blant annet opp hagen til potetdyrking mens foreldrene var på ferie. I dag driver han mjølkebruket Svinndal, hvor han satser skrittvis og målbevisst i nært samarbeid med familie og omgivelsene. Han beskrives som en bonde av ”gamlesorten”, og steller dyra etter faste rutiner, slik at de skal ha det best mulig.

Fra Undrumsdal i Vestfold

Paul Christen Eikeberg er 31 år og fra Undrumsdal i Vestfold. Han er en storbonde i ordets beste betydning, og driver til sammen 1400 mål jord (eget og leid areal) med ulike matvekster og korn. Han driver i tillegg med ammekyr og gris. Eikeberg åpner garden for barnehager og samarbeider ellers tett med lokalsamfunnet for å bidra til trivsel og gode opplevelser knyttet til landbruk og naturen.

Fra Hvarnes i Vestfold

Tore Jardar Johannessen Wirgenes er 33 år og fra Hvarnes. Han driver som økobonde og beskrives som en aktiv samfunnsdebattant og fornyer av landbruksdebatten. Han er politisk engasjert på lokalplan og opptatt av å vise bonden som del av større sammenheng. Engasjementet omfatter god dyrevelferd, med griser som bor ute i små hytter sammen med grisungene, og formidling av dette og gardslivet ellers på sosiale medier.

Fra Moen i Telemark

Karoline Skarprud er 21 år og fra Moen i Telemark. Der styrer hun et av Telemarks største mjølkebruk målt etter kvoten og tok over garden i svært ung alder. Det er viktig med store og veldrevne ”signalbruk” av den typen som Karoline driver. Hun er engasjert i det lokale Bondelaget og har planer om å fullføre landbruksutdanninga på UMB.

Fra Grimstad i Aust-Agder

Katrine Hesnes Jarnes er 34 år og fra Grimstad. Hun driver Hesnes Gartneri som tredje generasjon, et gartneri som har vært familiedrevet i 68 år. Gartneriet har med Katrine blitt utviklet videre, med gardsbutikk, kafé, selskapslokaler med mer. Hun er engasjert i lokalpolitikken og i utvikling av næringsliv i bred forstand. Bedriften karakteriseres av humør og kunnskap.

Fra Grimstad i Aust-Agder

John Gaute Lunden er 29 år og fra Grimstad. Han beskrives som innovativ og uredd, med satsing på flere fronter. Her kan vi trekke frem bringebærproduksjon i tunnel og bygging av nytt hønsehus for 7500 høns. Han er dessuten en aktiv bidragsyter til det sosiale livet i bygda, og sitter som leder av landbruksnemnda i Grimstad kommune.

Powered by Labrador CMS