grantopp
grantopp

Vi plantet minddre skog i 2010

I 2010 ble det i Norge satt ut 20,3 mill skogplanter over et areal på 119 000 dekar. I forhold til 2009 er dette en nedgang både i antall planter og areal som er tilplantet.

Publisert

De totale investeringene i skogplanting på landsnivå var i 2010 på 99,3 mill kroner. Ungskogpleie og markberedning hadde også en nedgang, mens hogsten har økt mye i 2010.

Redusert hogst – mindre planting

Nedgangen i planteaktiviteten i forhold til 2009 var på 2,4 mill planter, eller 10,7 prosent.

– Mye av dette skyldes nok at hogsten i 2009 var veldig lav på grunn av finanskrisen, og dette gir færre hogstflater å tilplante. Men positivt nå er at hogsten i 2010 økte med hele 24 prosent, kommenterer Per Guldbrand Solli, seksjonssjef i SLF.

Se flere tall og tabeller på SLFs hjemmeside

"
Powered by Labrador CMS