Husdyrforsøksmøtet
Husdyrforsøksmøtet

Takk og farvel til spedgrishjørnet?

Vi kjøper fortsatt innredning med smågrishjørne i den tro at mye flis og høg temperatur er nirvana for spedgrisen. Men fortsatt prioriterer spedgrisen å være sammen med mora de første dagene.

Publisert

Mange svever fortsatt i den villfarelse at smågrishjørnet er det beste for psedgrisen her på jord. Da glemmer de mor! Foto:colourbox.com

Guro Vasdal fra Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap ved UMB vil på slutten av dag to av Husdyrfagmøtet 2011 avsløre at spedgrisen bruker minst tid i hjørnet i løpet av de første dagene etter fødselen (bare en tredel av tida for å være nøyaktig). Som de fleste andre pattedyr foretrekker den mora.

Død av sult

Sjøl om forsøket viste at det var stor forskjell mellom kullene i bruk av smågrishjørnet, var det ingen sammenheng mellom tid brukt i hjørnet og spedgrisdødelighet. Flertallet av de døde grisungene som ble funnet hadde ikke mjølk i magen, noe som tyder på at sult kan ha vært en sannsynlig dødsårsak.

Mor tryggest lell!

Vasdal hevder at det lenge har vært en hypotese om at økt bruk av spedgrishjørnet tidlig etter fødsel vil redusere dødeligheten.

– Men dette blir ikke støttet av disse resultatene. Det kan tyde på smågrishjørnet er mindre viktig for overlevelse enn tidligere antatt. Økt tid sammen med mor etter fødsel vil fortsatt være positivt for avkommets overlevelse, og spedgrisen vil derfor alltid være sterkt motivert for å være nær purka, sjøl om du tilbyr den et tilsynelatende attraktivt hjørne. Mot biologien slåss vi forgjeves!

Powered by Labrador CMS