Husdyrforsøksmøtet

Sjuk sau spiser av lasset

Sjuke sauer koster deg dyrt. Derfor kan forebygging av sjukdom i saueflokken være god butikk, sa Åshild Øritsland Våge fra Helsetjenesten for sau, Animalia, på siste dag av Husdyrforsøksmøtet på Lillestrøm.

Publisert

Mastitt hos søya og luftvegsplager hos lammet er en dårlig kombinasjon.

Sammen med Olav Østerås fra Norges veterinærskole har Våge ved hjelp av simuleringsprogrammet (@RISK), et tilleggsprogram i Excel, regna ut hva sjukdom hos sau koster deg. Kostnaden blir regna som summen av økte kostnader og som reduserte inntekter som følge av sjukdommen.

Mastitt

Analysa viste at det var særlig tre faktorer som i stor grad bidro til å krympe inntekta ved mastitt i buskapen: Reduksjon i slaktevekta på lamma som følge av at mora hadde hatt mastitt, kostnader forbundet med økt arbeidsinnsats som følge av sjukdommen og reduserte lammetall etterfølgende år som følge av at søya er blitt erstatta av et påsettlam.

Luftvegslidelser

Økte kostnader som følge av luftvegssjukdom hos lam er et anna pengesluk. Her bidro smittenivået i buskapen, utlegg til veterinær og medisiner, samt økt arbeidsinnsats per dyr til økte kostnader.

Svir mest i store besetninger

– Kostnaden relatert til en sjuk sau kan synes marginal. Men når mange sauer blir sjuke, blir det fort penger av det. Du skal også huske på at som følge av dagens tilskuddsordning, er produksjonen mer avgjørende for inntekta i store budskaper. Det betyr også at sjukdom før større økonomisk konsekvenser i store enn i små buskaper, sa Våge avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS