Husdyrforsøksmøtet
Husdyrforsøksmøtet

Moderat opptrapping av kraftfôr gir jevnere ytelse

En langsom opptrapping av kraftfôrrasjonen etter kalving gir et mindre fall i mjølkeytelsen utover i laktasjonen, viser forskningsresultater som ble presentert på Husdyrforsøksmøtet 2011.

Publisert

Du har igjen for å holde igjen litt på kraftfôrrasjonen etter kalving i blant annet javnere ytelse. Foto: coloubox.com

Det var Fredrik Andersen fra Norges veterinærhøgskole, som framførte resultatene av et prosjekt hvor også UMB og Tine deltok. Kort fortalt viste det seg at en opptrapping av kraftfôrrasjonen på 0,3 kilo daglig var det som ga minst fall i ytelsen utover i laktasjonen.

90 dager uten de store forskjeller

I forsøkene inngikk opptrapping av kraftfôrmengdene på 0,3, 0,5, 0,7 og 1,0 kilo daglig. De ulike opptrappingshastighetene for kraftfôret etter kalving viste ingen entydig effekt på ytelsen eller laktasjonskurvens form de første 90 dagene av laktasjonen. Hva som skjedde med mjølkeytelsen etter de første 90 dagene, sier forsøket ingenting om

Alt jevner seg ut

Hos førstekalvskyr ga 1,0 kilo kraftfôr daglig en raskere ytelsesutvikling, men samtidig et raskere fall etter oppnådd toppytelse og dermed en dårligere evne til å holde ytelsen oppe.

Hos voksen kyr var det en tendens til at kyr med 0,3 kilo daglig opptrapping av kraftfôret hadde en lågere produksjon i starten, men samtidig et mindre fall i ytelsen etter 50 dager.

Unge kyr mest utsatt

Det samme prosjektet fant også ut at en rask opptrapping av kraftfôret etter kalving gir mindre sjanser for negativ energibalanse med blant annet dårligere fruktbarhet som resultat. Ulempen er at rask opptrapping kan virke hemmende på grovfôropptaket. En rask opptrapping hos førstkalvskyr kan lett medføre sjukdommer, mens eldre kyr synes å tåle en opptrappingshastighet opptil 1,0 kilo kraftfôr daglig.

Powered by Labrador CMS