barkbille
barkbille

Barkbillene hater vått og kaldt vær

Rapporter fra de fleste fylker viser markert færre barkbiller etter den spesielt våte sommeren vi har hatt i år.

Publisert

Forskere ved Norsk institutt for skog og landskap tolker dataene som samles inn fra barkbillefeller i mer enn 100 kommuner hvert år.

Nedgang de siste årene

– Det har vært en årlig økning i barkbillebestandene fra årtusenskiftet og fram til 2009. Men i 2010 og 2011 har det vært en generell nedgang. Sannsynligvis skyldes nedgangen det kalde og våte sommerværet, forklarer barkbilleekspert Bjørn Økland.

Elsker sol og sommer

Granbarkbillen er avhengig av varmt og tørt vær for å få god fluktsesong og formering. Billene går i første rekke på nylig døde trær. Problemet for skogeierne oppstår når billene blir mange nok til å gå løs levende trær.

Raske endringer

Utviklingen i de siste to årene har gitt en gunstig situasjon for skogeierne. Lite granbarkbiller gir færre drepte trær. Men årets billenivå er fortsatt middels høgt og situasjonen kan raskt endre seg, advarer Økland.

Powered by Labrador CMS