granbar
granbar

Bar fra edelgran bedre betalt enn sagtømmer

Du får like godt betalt for årsproduksjonen av edelgranbar på ett dekar som du oppnår ved sluttavvirkning av tett tømmerskog på samme areal.

Publisert

Skog og landskap referer til et forsøk i Ulvik i Hardanger med fageredelgran og nobeledelgran. For de beste proveniensene ble det i snitt høstet ni kilo bar for slag ved klipping i 2010. Med en tetthet på 250 trær per dekar og en markedspris på 10 kroner kiloet levert direkte til gartneri, kan du omsette baret for en bruttosalgsverdi på inntil 11 250 kroner per dekar årlig. Det betyr at bruttosalgsverdiene av ett års leveranse av edelgranbar tilsvarer omtrent det du oppnår ved en sluttavvirkning av tømmer på ett dekar.

Skog og landskap har hatt flere forsøk med forskjellige edelgranarter siden tidlig 1980-tallet, der de har studert produksjonsmengde og kvalitet på baret.

Les om dekorasjon og kransebinding av bar fra edelgranarter her

"
Powered by Labrador CMS