tømmer1
tømmer1

Det hogges som aldri før i norske skoger

Første halvår 2011 ble det avvirket nesten 4,7 millioner m³, tømmer. Det er det høyeste kvantum som er registrert på 2000-tallet og nesten 1,1 millioner kubikk over bunnåret 2009.

Publisert

Tømmerbilene har det travelt med å frakte virke ut av norske skoger.

Den høye avvirkninga har særlig sammenheng med gode priser på tømmer til massevirke. Skogeiernes bruttoinntekt av tømmersalget denne perioden utgjør over 1,7 milliarder kroner, skriver SLF

75 prosent gran

I begge av årets to første kvartal økte avvirkninga i forhold til samme periode de to foregående år. Over ¾ av volumet som hogges kommer fra granskog, resten er hovedsakelig furuskog. Avvirkningen er noenlunde likt fordelt mellom massevirke og sagtømmer.

Både sagtømmer og massevirke

Gjennomsnittsprisene på alt skogsvirke har i 2011 ligget over både 2009 og 2010, noe som er hovedforklaringen på den høye avvirkninga så langt i år. Tømmeret skogeieren selger består av omtrent to like store deler; den ene er sagtømmer til trelast og den andre går til massevirkeindustrien. Skogeieren er avhengig av at begge delene av treet kan selges i markedet for å ha lønnsomhet i skogsdrifta.

Prisen på sagtømmer på stedet hvil

Det er særlig massevirke som har hatt en positiv prisutvikling helt siden høsten 2009. I juni 2011 endte massevirkeprisen på gran og furu på henholdsvis 293 og 284 kr/m³, en økning på 58 kr/ m³, (20 %) og 60 kr/m m³, (21 %) sammenlignet med juni 2010.

Prisen på sagtømmer er fortsatt inne i en negativ trend som startet høsten og vinteren i 2010. I juni 2011 endte gjennomsnittsprisene for gran og furu på henholdsvis 430 og 440 kr/m³, noe som er 11 kr (2 %) lavere for gran og 8 kr (2 %) lavere for furu per kubikkmeter sammenliknet med juni 2010.

Powered by Labrador CMS