Dette er værstasjonen

Værstasjonen bygget etter utviklingsavdelingen hos Meteorologisk institutts anvisninger, spesielt konstruert for å ta målinger og melde vær for landbruket. - DETTE ER EN DEL AV APRILSPØKEN FOR 2011 -

Publisert

DETTE ER EN DEL AV APRILSPØKEN FOR 2011

Værstasjonene forsøksvertene har benyttet seg av, har vært prototyper av ymse slag. Den produksjonsklare stasjonen ser ut som på tegningen under.

A) Vindmåler: 4,5 meter over bakken - vindhastighet, retning, vindkastregistreringer og registreringer av fønvind.B) Lysimeter: Registrerer innstråling og intensitet, både for lyset plantene nyttegjør seg og UV-stråling.C) Hygrometer og lufttrykkmåler: Sammen med termometeret i den strålingsdempede boksen D) Termometer: I luft to meter over bakkenE) Snøfall-måler: Måler total snødybde inntil to meter, siste snøfall, snøfall siden siste nullstilling. F) Nedbørsmåler: Automatisk regnmåler (med smeltefunksjon ved snø - kan heves vinterstid) F) Duggpunkt-/fordampningsmåler: Sammen med termometer, plassert på arm ut fra nedbørsmåler, 20 cm over bakkenivå.G) Termometer: I bakken: 5 cm under overflata og 20 cm under overflata.H) Databoks: Alle data logges og videresendes automatisk til Meteorologisk institutt og til din passordbeskyttede værside.J) og I) Tilkoplinger: Strøm 12 V eller 220 V. Internett via breiband, trådløst nettverk eller mobilt breiband. Behøves ny linje, har meteorologisk institutt særavtaler med Telenor. Værstasjonen må være tilkoplet strøm og internett hele døgnet.Neutronmeter (ekstrautstyr): For målinger av vanninnhold i jorda. Plasseres som bakke-termometerene. Nyttig for varsling av vanningsbehov.Montering: Det forutsettes at kjøper sjøl finner egnet sted for montering, og monterer stasjonen, etter anvisningene i pakken. Jobben består i å skru skruer og sette sammen godt merkede koplinger, samt sørge for tilstrekkelig fundamentering og egnet underlag for snødybde-måleren. Brukerstøtte: Har du behov for hjelp, er brukerstøtte innen rimelige grenser inkludert. Datamaskin/mobiltelefon: For å hente ut værvarsel og programmere SMS- eller oppringte varslingstjenester, behøver du kun en vanlig datamaskin tilkoplet internett. For å lese- eller motta varsel på mobiltelefoner stilles ingen spesifikke krav. Du kan også installere et program som logger været, og lar deg eksportere data til Excel.Varslingstjenester: Du kan sjøl skreddersy varslingstjenester ved å legge inn grenseverdier for eksempelvis et gitt antall centimeter nysnø, eller når kombinasjonen av temperatur, fuktighet, forventet vær framover, samt andre valgfrie parametre, er innen gitte rammer. En egen varslingstjeneste for vanningsbehov er under utvikling, og vil tilbys alle eiere av værstasjoner så snart den er klar.Flere lokaliteter: Har du behov for målinger fra flere lokaliteter, kan du etterbestille pakkeløsninger med ulike sensorsett som kan sammenkoples med varslingstjenestene. Mer informasjon om dette i pakningsvedlegget. Klikk her for å gå til bestillingsskjemaet

"
Powered by Labrador CMS