vedmaskiner brukertest.jpg
vedmaskiner brukertest.jpg

Vedmaskiner under lupa

Vi kallar inn til ny brukartest i Bedre Gardsdrift. Har du ei vedmaskin frå Hakki Pilke, Dalen, Pilkemaster eller Duun, er vi ute etter dine erfaringar.

Publisert

Vi vil ha dine erfaringar med Duun, Pilkemaster, Duun og Hakki Pilke.

Svarskjemaet finn du her!Marknaden for vedmaskiner er stor, og utvalet av maskiner er breitt. Vi har avgrensa oss til dei to mest populære norske, og to andre bestseljarar. Vil du ytre deg om andre maskiner enn dette, står du fritt til det i debattforumet vårt.

Desse er med

" Vi lurer på erfaringane du har med ei eller fleire av desse maskinene:- Dalen 2052/2054 - Duun VM 100/360/420 - Hakki Pilke 1X37/2X37- Pilkemaster/Pilkemaster EVO 36

Desse maskinene er det totalt levert godt over 10 000 av berre her i landet, og etterspurnaden er stadig stor. Dei er dessutan stadig å få kjøpt som nye.

Elektronisk svarskjema

For å svare, klikkar du deg inn her. Det tar nokre minutt å fylle ut skjemaet, men løna for strevet får du kan hende ein annan gong, når du sjølv lurer på andre sine erfaringar med eit produkt du vurderer å kjøpe. Takk for at du hjelper oss og kollegaer av deg!

Vedmaskiner under lupa

Vi kallar inn til ny brukartest i Bedre Gardsdrift. Har du ei vedmaskin frå Hakki Pilke, Dalen, Pilkemaster eller Duun, er vi ute etter dine erfaringar.

Sei kva du meiner her

Svarskjemaet finn du her!

Marknaden for vedmaskiner er stor, og utvalet av maskiner er breitt. Vi har avgrensa oss til dei to mest populære norske, og to andre bestseljarar. Vil du ytre deg om andre maskiner enn dette, står du fritt til det i debattforumet vårt.

Desse er med

Vi lurer på erfaringane du har med ei eller fleire av desse maskinene:

- Dalen 2052/2054

- Duun VM 100/360/420

- Hakki Pilke 1X37/2X37

- Pilkemaster/Pilkemaster EVO 36

Desse maskinene er det totalt levert godt over 10 000 av berre her i landet, og etterspurnaden er stadig stor. Dei er dessutan stadig å få kjøpt som nye.

Elektronisk svarskjema

For å svare, klikkar du deg inn her. Det tar nokre minutt å fylle ut skjemaet, men løna for strevet får du kan hende ein annan gong, når du sjølv lurer på andre sine erfaringar med eit produkt du vurderer å kjøpe.

Takk for at du hjelper oss og kollegaer av deg!

"
Powered by Labrador CMS