hest

Utbrudd av kverke i Elverum

HEDMARK: Et hestehold i Elverum kommune er pålagt restriksjoner på grunn av hestesykdommen kverke. Mattilsynets distriktskontor for Øst-Hedmark følger opp saken.

Publisert

Kverke smitter bare blant dyr av hesteslekta og er ikke farlig for mennsker. Foto: colourbox.com

Stallen er båndlagt og Mattilsynet undersøker nå mulige smitteveger. Båndleggingen omfatter følgende:

• Stallene holdes isolert med adgang forbudt for uvedkommende

• Personer som er i kontakt med hestene på stallen skal foreta klesskift/skoskift og være påpasselig med personlig hygiene

• Det er forbud mot å føre dyr ut og inn av besetningene

• I tillegg har Mattilsynet gitt råd for tidlig å oppdage nye tilfeller og for å hindre videre smitte

Om kverke

Kverke er en smittsom sykdom forårsaket av bakterien Streptococcus equi ss equi. Bakterien kan bare formere seg hos dyr i hesteslekta og er ikke farlig for mennesker. Smitten spres hovedsakelig med infiserte hester, men også passivt med personer, klær, transportutstyr og annet utstyr. Kverke er en meldepliktig sjukdom ved mistanke eller påvist smitte.

Les mer om kverke her

"
Powered by Labrador CMS