mobil tårnvinsj
mobil tårnvinsj

UMB-studenter tok saken i egne hender

Som følge av lite fokus på driftsteknikk i skogbruket på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tok like godt studentene sjøl ansvar for å komme seg til skogs og lære mer om drift i vanskelig terreng.

Publisert

Mobil taubane på lastebil. Foto: FM i oppland

Studentene ønsket å se nærmere på taubanedrift og avvirking i områder som er for bratt til konvensjonell hogst, skriver Fylkesnytt fra Oppland.

Spleiselag

Utferden startet med en gjennomgang inne på Skogbrukets kursinstitutt (SKI) på Honne, Biri. Fagsjef i driftsteknikk, Truls Erik Johnsrud, hos SKI, sammen med seniorrådgiver Nils Olaf Kyllo, Skog og Landskap, tok studentene gjennom ulike problemstillinger og løsninger med skogsdrift i bratt terreng.

Et spleiselag mellom FMLA Oppland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane gjorde overnatting og en hyggelig kveld på Honne mulig for studentene.

Lokal vinsjprodusent

Trygve Owren a/s på Vingrom produserer, i tillegg til Prinoth løype-/prepareringsmaskiner, vinsjer til taubaner. Et fabrikkbesøk hos Owren var en selvfølge for studentene før turen gikk til skogs.

Entreprenør fra Sogn

Torbjørn Frivik, eier av Frivik taubanedrift a/s, hadde kommet ens ærend over fjellet for å demonstrere en av sine to lastebilbaserte Mountykraner for storøyde studenter.

Dette utstyret ruver! Ståltauet på 22 mm fra det høye tårnet på MAN-lastebilen går flere hundre meter opp i lia. Oppe i hogstfeltet jobber to mann og feller tre med motorsag og stropper fast tømmeret før den radiostyrte løpekatten på 1,2 tonn vinsjer opp og drar med seg tømmeret ned til standplassen. På krana sitter sistemann og tar seg av kvistingen for til slutt å kappe tømmeret før det legges på lunna klart til henting.

Miljøvennlig hogst

Avvirkingen blir gjort uten terrenginngrep. Det eneste som synes er sporene etter støvlene til karene som jobber oppe i lia. Dette la også studentene merke til og de var mektig imponert over hvor miljøvennlig denne formen for hogst var.

Mjøsen Skog spanderte kaffe og lunsj på forsamlingen i Øyer. Skogsjef Johannes Bergum orienterte om Mjøsen sin virksomhet og prosjektleder Trond Prestrud fortalte om driftsopplegget i Øyer.

Powered by Labrador CMS