slaktekylling
slaktekylling

Salmonella funnet i fjørfebesetning i Verdal

Mattilsynet har påvist Salmonella Brandenburg i en slaktekyllingbesetning i Verdal kommune. Dyrene er allerede avlivet.

Publisert

Besetninga er på 21 000 dyr, og påvisning ble gjort i forbindelse med en rutinemessig prøvetaking. Besetningseier har i samråd med næringa og Mattilsynet gjennomført avlivning og destruksjon av dyrene. Mattilsynet har iverksatt tiltak for å oppklare smittekilden. Besetninga er pålagt restriksjoner slik at fjørfe- og fjørfeprodukter ikke skal utgjøre en fare for dyrehelse og folkehelse.

Fakta Salmonella

• Salmonellose er en zoonose, dvs. en sjukdom som kan smitte mellom dyr og mennesker. Det finnes over to tusen ulike varianter av salmonellabakterier. De fleste kan gi sjukdom hos mange arter, også hos mennesker. Både mennesker og dyr kan være friske smittebærere.

• De vanligste symptomer hos dyr er diaré. Av og til, og da i hovedsak hos svært unge, gamle eller svekka individ, kan sjukdommen opptre mer alvorlig, og i sjeldne tilfelle kan det forekomme dødsfall.

• Salmonellabakterier forekommer over hele verden. Norske husdyr er svært sjelden smittet av Salmonella.

• Bakterien skilles ut med avføring og smitter via forurenset fôr, mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker.

• Salmonella er en meldepliktig gruppe B sjukdom etter Matloven.

Powered by Labrador CMS