grantopp
grantopp

Oppland har detronisert Hedmark fra plante-skog-toppen

Vanligvis plantes det mest skog i Hedmark. Men i 2009 overtok Oppland kommandoen med 28 000 dekar nyplantinger. På landsbasis er tallet 137 000 dekar.

Publisert

Oppland planta mest i fjor. foto: colourbox.com

I fjor planta skogeierne i Oppland nær 28 00 dekar. Det er en økning på 2500 dekar fra året før. I Hedmark og Nord-Trøndelag ble henholdsvis 27 000 dekar og 20 000 dekar tilplantet. For Hedmark var det 2 600 dekar mindre enn i 2008, mens det for Nord-Trøndelags del var en nedgang på 1 300 dekar, melder Statistisk sentralbyrå.

Mer ungskogpleie

I alt ble 137 000 dekar tilplantet i 2009. Det er 1 700 dekar mindre enn foregående år. Arealet det ble utført ungskogpleie på, økte med 13 000 dekar og endte på 312 000 dekar. Mest ungskogpleie ble det utført i Hedmark, hvor om lag 85 000 dekar ble pleid.

Flere skogplanter satt ut

Sjøl om det tilplantede arealet minket, ble det plantet ut flere skogplanter. I alt 22,7 millioner skogplanter kom i jorda i 2009. Det er en økning på om lag 350 000 planter fra 2008

Mer sprøyting

Til sammen 50 000 dekar ble markberedt i 2009, en økning på 2 000 dekar.

I nyplantinger og ungskogfelter blir det sprøytet med kjemiske midler for å holde gras og lauv nede. I 2009 ble 7 400 dekar behandlet med kjemiske midler, det vil si en økning på 800 dekar fra 2008.

Nesten slutt med nygrøfting

Siden 1990-årene har det blitt grøftet stadig mindre skogsmark og myr. Nedgangen skyldes både økte miljøhensyn og reduserte tilskudd. I 2007 ble det ikke lenger gitt tilskudd til nygrøfting, og det har ført til at det nesten ikke ble nygrøftet i 2008 og 2009. Sist gang grøfting hadde noe omfang, var i 2006 da 2 100 dekar ble grøftet.

Økte investeringer

I alt ble det investert 252 millioner kroner i skogkultur i 2009. Av dette ble 111 millioner brukt til skogplanting, 107 millioner i skogkultur og 11 millioner i markberedning. Det resterende fordelte seg på rydding, gjødsling og liknende. Totalt ble det gitt 54 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur i 2009.

Se hvor mye det ble planta i ditt fylke i 2009 her

"
Powered by Labrador CMS