Mitt første kyss
Mitt første kyss

Norske dyr blant de friskeste i verden

Norge er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse, og og det gjelder i særlig grad for sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, såkalt zoonose.

Publisert

Det er liten fare for sykdomssmitte mellom dyr og menneske i Norge. Foto: Gerda Rage.

- Zoonoserapporten bekrefter at Norge har en særdeles god situasjon når det gjelder sykdomsfremkallende organismer i mat som er produsert av norske husdyr, sier administrerende direktør Harald Gjein i Veterinærinstituttet i en pressemelding." Nullstatus for en rekke sykdommerNorge er fri for sykdommer som rabies, storfetuberkulose, ekinokokkose, trikinose, brucellose og kugalskap. Heller ikke Q-feber har blitt funnet i norske dyrebesetninger. Et fåtall mennesker har brakt med seg enkelte av disse sykdommene fra utlandet i løpet av de siste ti årene.

Svært god Salmonellasituasjon Salmonellasituasjonen hos norske husdyr har i en årrekke vært svært god. Det norske ”Overvåkings- og kontrollprogrammet for Salmonella på levende dyr” har dokumentert at norske matproduserende dyr svært sjelden er infisert med Salmonella . Verotoksinproduserende E. coli-bakterierEscherichia coli er en bakterie som normalt finnes i tarmen hos varmblodige dyr og mennesker. E. coli O157 er en av flere varianter av E. coli som kan danne en spesiell type giftstoff - verotoksin. De verotoksinproduserende E. coli (VTEC) som forbindes med sykdom hos menneske, kalles ofte EHEC (enterohemoragisk (”som gir blodig diaré”) E. coli ).

Mer enn 460 prøver fra dyr og mer enn 740 prøver fra mat, fôr og miljø ble undersøkt. Det ble ikke funnet noen direkte link mellom disse prøvene og tilfeller hos mennesker. Stabilt for CampylobacterCampylobacter er en gruppe bakterier hvorav noen kan gi opphav til diaré hos menneske (campylobacteriose). En rekke ulike tamme og ville fugler og dyr er hyppig bærere av Campylobacter , og bakterien finnes også ofte i ubehandlet overflatevann.

Våren 2001 ble en handlingsplan mot Campylobacter hos norske slaktekyllinger iverksatt. Denne innebar i 2009 at alle slaktekyllingflokker som ble slaktet fram til de er 50 dager gamle i sommerhalvåret , ble prøvetatt ca. 4 dager før slakting. Slakt fra flokker som man vet er positive før slakting, blir varmebehandlet, eller frosset i minst tre uker før omsetning slik at bakteriene uskadeliggjøres.

www.ntbinfo.no

Powered by Labrador CMS