Mjølk 1
Mjølk 1

Kumjølk: Kvota er klar!

Totalt er 14 990 eiendommer tildelt ei kvote på 1 615 millioner liter kumjølk for produksjonsåret som går fra 1.3.2010 til 28.2.2011.

Publisert

304 eiendommer solgte mjølkekvota i 2009. Foto: Colourbox.com

Kumjølkkvota for 2010 er beregnet med utgangspunkt i fjorårets kvote, deretter er eventuelt kjøpt kvote lagt til. Alle kvotene er justert opp med én prosent.

I tillegg til den beregna kvota kan alle produsere tre prosent mer (utover kvoten) uten å bli ilagt overproduksjonsavgift.I 2009 solgte 304 eiendommer kvota, mens i overkant av 5 000 kjøpte tilleggskvote fra staten. Videre er det i 2010 949 landbrukseiendommer som har leid ut kvoten, mens 1216 landbrukseiendommer har leid inn kvote.

Se den fylkesvise fordelinga av kvota her

"
Powered by Labrador CMS