sau fjellbeite
sau fjellbeite

Kommunelege forbyr sauebjeller

Kommunelegen i Sveio mener lyden fra sauebjeller er helseskadelig, og har gitt en bonde forbud mot å ha bjeller på sauene.

Publisert

Forbudet kom etter klage fra en nabo til bonden. Kommunelege Trond Wirkola mener bjelleklangen er helseskadelig, og har gitt bonden beskjed om å fjerne bjellene øyeblikkelig. Dersom bonden ikke gjør som han er blitt pålagt, risikerer han tre månderes fengsel eller bot, skriver Vestavind.

Forbudet gjelder på hele eiendommen til bonden, 400 dekar. Wirkola sier til Vestavind at Sveio er en jordbrukskommune og det derfor skal være stor toleranse for både støy og lukt fra landbruket. Kommunelegen vurderer imildertid ulempen med bjelleklangen er så stor for naboene, at den ikke er akseptabel.

Wirkola påpeker at vedtaket er gjort i samråd med landbruksavdelingen i Sveio kommune, men Dagfinn Bjørge ved landbrukskontoret sier at vedtaket er helt og holdet kommunelegen sitt.

"
Powered by Labrador CMS