lerkhybrid
lerkhybrid

Kan lerk erstatte trykkimpregnert virke?

Lerk har en høg andel kjerneved, noe som gjør den interessant som erstatning for trykkimpregnerte materialer, skriver Sveriges landbruksuniversitet.

Publisert

50 år gammelt bestand av hybridlerk. Foto: SLU

Interessen for lerk i Sverige skyldes først og fremst den raske ungdomstilveksten og de spesielle virkesegenskapene, som den høge andelen kjerneved og bestandigheten mot råte. Dette gjør at lerk kan erstatte trykkimpregnerte materialer på lekeplasser, i brygger, på verandaer og i utvendige huspaneler.

Hjemmehørende i Sverige

En annen ting som taler for lerk, er at sibirsk lerk nå klassifiseres som et innenlandsk treslag i Sverige - all den tid et er funnet fossile stamdeler fra treet i Skandinavia. Du behøver derfor ikke tillatelse fra Skogsstyrelsen for å plante sibirsk lerk. Det er særlig i Norrland det plantes sibirsk lerk.

Hybridlerk

I Sør-Sverige plantes det i dag i all hovedsak hybridlerk, en krysning mellom japansk og europeisk lerk. Denne vokser fortere, men har dårligere hardhet og generelt dårligere virkeskvalitet enn de russiske artene. For å innføre japansk og europeisk lerk må du derimot innhente tillatelse fra Skogsstyrelsen.

Ikke frø fra innlandet

Svenske forskere har funnet ut at det er den vestrussiske arten L. sukaczewii som bør brukes i Norrland. Tilveksten er best på god bonitet og den er vinterherdig med god frostresistens. Stammeformen er også tilfredsstillende. Frøkildene bør videre komme fra mer maritime områder i Russland for å passe med det svenske klimaet.

Trenger mer kunnskap

Forskerne mener at lerka har fått for lite oppmerksomhet i det svenske skogbruket og tar nå til orde for mer lerkforskning.

Powered by Labrador CMS