Hjort
Hjort

Ikke dårlig hjort!

For andre år på rad er det felt flere hjort enn elg i Norge. Men elgjakta har også økt.

Publisert

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå for hjortejakta 2009-2010 viser at i alt 37 700 hjort ble felt i løpet av jakta høsten 2009 og vinteren 2010, en økning på 2 000 dyr fra året før.

Liten økning i elgjakta

Foreløpige tall for elgjakt 2009-2010 viser at det i alt ble det felt i underkant av

36 000 elg under jakta høsten 2009 og vinteren 2010. Det er nesten 400 flere enn foregående jaktår. I Hedmark ble det skutt nærmere 8 100 elger, det høyeste antallet siden toppåret 1992.

Jakt på statlig eiendom

Hvert år felles rundt 800 dyr på Statskogs grunn (eksklusive statsallmenninger). I all hovedsak er dette elg, men Statskog SF har også tilbud om villreinjakt og hjortejakt. Det felles ca. 50 hjort og 100 villrein årlig på Statskog sine jaktfelt. Statskog SF har også tilbud om opplæringsjakt/jaktlagserfaring på elg og villrein, for den som vil ha en trygg tilnærming til storviltjakt.

Du kan søke elektronisk for storviltjakt hos Statskog SF over inatur.no. Ledige jaktfelt på statens grunn for elg og hjort i 2010 legges ut i primo april.

Se foreløpig statistikk for hjortejakt 2009-2010 hos Statistisk Sentralbyrå

Se foreløpig statistikk for elgjakt 2009-2010 hos Statistisk Sentralbyrå

Les mer om jakt på statens grunn på Statskogs hjemmeside

"
Powered by Labrador CMS