tømmerstokker
tømmerstokker

Det hogges bare på hver tiende skogseiendom

Det ble hogd tømmer for salg på 12 500 av totalt 120 000 skogeiendommer i fjor – en nedgang på 19 prosent fra året før.

Publisert

Enslig svale i skogen. Mange gardsskogbukere har lagt saga på hylla. Foto: colourbox.com

Det er særlig på små og mellomstore skogseiendommer at trærne får stå urørte, skriver landbruksdepartementet på nett.

Antall gardsskogbruk synker

Ved utgangen av 2009 var det registrert omtrent 120 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal i Landbruksregisteret. Rundt 2000 av disse eiendommene er eid av staten og andre upersonlige eiere. I alt 36 700 skogeiendommer ble drevet i kombinasjon med jordbruksbedrift – 800 færre enn i 2008.

Store variasjoner mellom landsdelene

Størst aktivitet i skogen var det i Buskerud, der det ble avvirket tømmer for salg på bortimot hver femte skogeiendom i løpet av fjoråret. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene. På Vestlandet hadde mellom to og fire prosent av skogeiendommene tømmeravvirkning for salg, mens aktiviteten i Nord-Norge var enda lågere. På landsbasis har det i siste tiårsperiode vært avvirkning for salg minst én gang på 49 300 skogeiendommer.

Stor stog – stor avvirkning

Andelen skogeiendommer med avvirkning øker med størrelsen på det produktive skogarealet. Ser vi på eiendommer med 25-99 dekar produktivt skogareal, var denne andelen tre prosent. Blant eiendommer med over 20 000 dekar produktiv skog ble det hentet ut tømmer ved 77 prosent av dem i 2009.

Se flere vitale tall fra skogbruket 2009 hos Statistisk sentralbyrå

"
Powered by Labrador CMS