belte-l.jpg
belte-l.jpg

Brekk ber om belte-påbud

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ber i et brev til samferdselsministeren og arbeidsministeren om at det må bli påbudt å bruke setebelte i traktor ved kjøring på offentlig vei.

Publisert

Landbruksminister Lars Peder Brekk vil ha et klarere påbud om bruk av setebelte i traktor. Her sammen med tidligere statssekretær i Samferdsledepartementet, Geir Pollestad.

– Dette er et av flere tiltak vi vil iverksette for å redusere antall ulykker i landbruket, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– I dag er regelverket for bruk av setebelte i traktor uklart. Dette kan bidra til forskjeller i forvaltning av regelverkene og usikkerhet om hva som er riktig regelverksforståelse og fornuftig i praksis, påpeker Brekk.

– Jeg ber derfor Arbeidsdepartementet og Samferdselsdepartementet om å klargjøre regelverket på dette området. Målet mitt er at det blir påbudt med bruk av setebelte ved kjøring med traktor på offentlig vei.

En arbeidsgruppe anbefaler i rapporten ”Helse-, miljø og sikkerhet i landbruket - Organisering og arbeidsformer” at Landbruks- og matdepartementet bør ta initiativ til at bruk av setebelte blir påbudt ved bruk av traktor på offentlig vei. Gruppa har hatt medlemmer fra blant annet Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste. Landbruket er belastet med mange ulykker og yrkeslidelser. Store maskiner og traktor spesielt er årsaker til mange alvorlige ulykker. For å redusere risikoen for arbeidsrealterte ulykker og lidelser har det i mange år blitt arbeidet for å bedre HMS-arbeidet i landbruket. Likevel har ikke dette bidratt til noen dokumenterbar nedgang i det relative antallet ulykker, og oppslutningen om Landbrukets HMS-tjeneste endret seg lite de siste årene.

Bedre Gardsdrift har lenge vært en forkjemper for bruk av setebelte, sjøl om vi mener at problemet ligger i traktorførerens holdning til bruk av belte, og ikke i sjølve regelverket. Det er også verdt å merke seg at bruk av belte er like viktig utenfor veg som langs offentlig veg. Vi har også ropt varsko om Arbeidstilsynets- og Landbrukets HMS-tjenestes innsats og mulighet for å få ned ulykkestallene.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS