AMR Rotary overview
AMR Rotary overview

AMR detaljer

DeLaval offentliggjorde nylig detaljene rundt deres nye automatiske roterende melkestall (AMR).  Den passer for besetninger over 300 kyr, og opereres av fem roboter samtidig.

Publisert

De fem robotene er organisert slik at to forbehandler spenene, mens to setter på melkeorganet. Den femte roboten desinfiserer spenene etter melking. Den sistenevnte operasjonen rengjør hver enkelt spene, som lokaliseres ved hjelp av et avansert kamera.

Den første kommersielle karusellen vil ha en melkekapasitet på 90 kyr i timen. Kapasiteten vil variere etter antall roboter som er installert i systemet.

Kua entrer systemet på samme måte som i en tradisjonell karusell. Når den står på plattformen, starter forbehandlingen med vask, formelking og tørking av spenene. I inngangsporten sitter en ID-leser som registrerer kuas identitet elektronisk. Kuas speneposisjon er lagret for at robotens kamera lett skal finnene spenene. Spenene vaskes, stimuleres, tørkes og forberedes på samme måte som i DeLaval VMS. Til slutt settes spenekoppene på, og melkingen starter. Når kua er ferdigmelket kommer den til exit-posisjonen, der den siste roboten sprayer spenene før hun går av plattformen.

Powered by Labrador CMS