tomater_colourbox

Vi importerte mindre mat i fjor

Det var stagnasjon og nedgang i importen av landbruksvarer til Norge i 2009. Blant sentrale landbruksvarer som konsummjølk, egg, kjøtt, smør og ost  har Norge en høg sjølforsyningsgrad.

Publisert

Norske bønder har ingen problemer med å forsyne befolkninga med mjølk. Foto: colourbox.com

Vi importerer noe mer poteter og korn, mens grønnsaker, frukt og bær er de varegruppene hvor vi importerer mest, viser en rapport som Statens landbruksforvaltning (SLF) presenterer i dag.

Foruten frukt og bær er de dominerende importvarene fôr til husdyr og fisk eller råvarer til fôr, kaker og bakverk, bearbeidede matvarer, vin, sjokolade, oljer og planter.

Samtidig som importen stagnerte, avtok også eksporten i fjor.

Vår største handelspartner er EU, de største enkeltlandene er Danmark og Sverige. Importen fra utviklingsland økte, og utgjorde 20-30 prosent av total import.

I tillegg til den offisielle handelsstatistikken er grensehandelen omfattende. Statistisk sentralbyrå anslår at nordmenn årlig totalt handler for rundt 9 milliarder kroner i utlandet. Etter en reduksjon i 2008, registrert man igjen en økning i 2009. Av matvarer er kjøttproduktene det mest populære.

Powered by Labrador CMS