ropert

Oslo trenger dyra dine!

Det er stort behov for beitedyr flere steder i Oslo og Akershus for å holde vegetasjonen nede. Fylkesmannen inviterer nå flere bønder til å være med i beitefellesskapet Beitepatruljen BA.

Publisert

Sauene må ta vegen ned fra fjellbeite for å hjelpe til med å holde vegetasjonen i Oslo og Akershus nede.

Beitepatruljen BA ble etablert i 2005 av husdyrbønder og Selskapet for Norges Vel, med støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Selskapet bistår kommuner og større grunneiere som har et forvaltningsansvar for landskap og biologisk mangfold. Geiter, sauer, hester og storfe leies ut til områder som ellers står i fare for å gro igjen.

Dyr i drabantbyene

Hittil har dyrene vært ”på beitejobb” i Storøykilen naturreservat på Fornebu, Rausjø i Østmarka, Bakkehavn gård ved Østensjø, Hestejordene ved Veitvet. Alle disse områdene ligger i Oslo og nære omegn. Videre har dyr beitet på Pepperstad gård i Vestby, Burås gård og Markerud gård i Nittedal. Det kjente alpinanlegget Tryvann vinterpark var en av de første brukerne av Beitepatruljens dyr. Ryddemaskiner ble byttet ut med fredelige kuer. Resultatet var effektiv beiting og sparte vedlikeholdskostnader. Kuene sørget for en jevn og rimelig nedbeiting, mindre slitasje på maskinparken og økt turisme i sommermånedene. Nedbeitingen har også ført til at snøen legger seg tidligere i alpinbakken.

Vil du være med – så heng på!

Det er stort behov for flere beitedyr på nye og aktuelle steder, blant annet i Viernbukta på Brønnøya i Bærum og ved Semsvannet i Asker. Derfor inviteres flere interesserte bønder til å bli med i selskapet. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen ønsker i framtida en aktiv skjøtsel i landskapsvernområdene og ser positivt på mulighetene til å leie inn beitedyr til jobben i disse områdene.

Andre som er interessert i beiting på sine eiendommer kan ta kontakt med Beitepatruljen. Her får man også råd vedrørende gjerding og porter og andre praktiske forhold ved å leie inn beitedyr.

Led mer om Beitepatruljen her

"
Powered by Labrador CMS