trakor død 09

Omkom i is-ulykke

44 år gamle Sigurd Olav Heggås omkom da traktoren han kjørte gikk gjennom isen på Guddingsvatnet i Verdal. Han ble funnet ved traktoren på 12 meters dyp. Politiet vil på det sterkeste advare mot kjøring på isen.

Publisert

Årets andre dødsulykke med traktor.

Det var familien som varslet politiet om at familiefaren var savnet. Søk etter mannen endte ved et hull i isen. Dykkere fant mannen liggende ved traktoren på 12 meters dyp, to timer etter at politiet ble varslet.– Det er en traktor med førerhytte og takluke. Mannen har tydeligvis tatt seg ut av traktoren, uten at vi vet hvordan. Deretter har han druknet, forteller vakthavende hos Nord-Trøndelag politidistrikt. Det var ingen vitner til ulykka. Heggås var ute for å hugge ved. Han hadde kjørt over vannet dagen før, sammen med en annen person. Ulykkesdagen skulle han fortsette arbeidet alene, og kjørte over isen et annet sted.

Omfattende bergingsaksjon

Foruten politiet deltok ambulanse og et luftambulansehelikopter i bergingsaksjonen. Tre snøskuterpatruljer fra Røde Kors ble sendt til stedet, som ikke er tilgjengelig annet enn med terrenggående kjøretøyer. Et Sea King redningshelikopter fra Ørlandet hentet med seg tre dykkere fra Trondheim Brannvesen samt en lege.

Leteforholdene under isen betegnes som vanskelige, på grunn av dårlig sikt i vannet.

Sigurd Olav Heggås etterlater seg samboer og to barn.

Dette er årets andre dødsulykke med traktor.

Politiet advarer mot iskjøring

Den vedvarende kulden over store deler av landet har ført til at mange benytter isen som kjøreveg for traktor. Dette har igjen ført til svært mange nestenulykker, der traktoren har gått gjennom isen i større eller mindre grad, men fram til nå heldigvis uten fatale konsekvenser. – Du må advare mot slik kjøring i Bedre Gardsdrift! Dette er meget farlig, sier vakthavende hos Nord-Trøndelag politidistrikt. – Sjøl om isen kan virke trygg, er isforholdene meget variable og umulige å forutse. Kjøring på isen er ytterst risikabelt, og noe vi sterkt vil advare mot.

"
Powered by Labrador CMS