Landbruket i tall og tid

Statens landbruksforvaltning (SLF) presenterer nye nettsider som ved hjelp av tall og statistikk skal synliggjøre viktige sider ved norsk jordbruk og utviklingstrekk over tid.

Publisert

Her kan du se produksjonen av kjøtt fra 2003 til 2009 fordelt på ulike dyreslag.

På disse sidene finner du statistikk innen kvoteordningen for mjølk, antall dyr og jordbruksforetak, arealbruk og produserte mengder.

Formålet med sidene er å vise en enkel fremstilling av visse utviklingstrekk for jordbruket. Du vil finne tall på både nasjonalt – og fylkesnivå. Statistikken presenteres ved hjelp av diagrammer og tabeller med tilhørende forklaringer og kommentarer.

Se statistikksidene her

"
Powered by Labrador CMS