hesjing, gras, rælingen

Friere prisvurdering av landbrukseiendommer

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk hever grensa fra 0,75 til 1,5 millioner kroner for når det kreves prisvurdering ved salg av landbrukseiendom. Og maksimal boverdi tredobles.

Publisert

Lars Peder Brekk håper at regelendringa skal gjøre at flere får realisert drømmen om eget gardsbruk.

Først når avtalt pris kryper over en og en halv million kroner skal prisvurdering gjennomføres på bruk med mer enn 25 dekar fulldyrka eller overfltadyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog.

De gamle bestemmelsene satte grensen på 0,75 millioner kroner.

Ønsker kontroll med prisnivået

– Priskontroll er et viktig virkemiddel for å holde prisene på landbrukseiendommer på et nivå som er med å sikre kjøpers drifts- og inntektsmuligheter. Samfunnet bidrar med inntektsmuligheter og rammevilkår gjennom jordbruksavtalen. Da er det nødvendig for samfunnet også å ha kontroll med prisnivået på landbrukseiendommer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Boverdien opp

Videre er det bestemt at den øvre rammen for tillegg av boverdi økes fra 0,5 millioner til 1,5 millioner kroner.

I 2008 ble om lag hver 4. landbrukseiendom omsatt for mellom 0,75 millioner og 1,5 millioner kroner. Totalt var drøyt 60 prosent av salgene under 1,5 millioner.

Stimulerer til salg

Oppjustering av den nedre beløpsgrensen for prisvurdering åpner for at mindre eiendommer hvor boligfunksjonen er mer framtredende enn næringsaspektet blir omsatt til en pris som ligger nærmere markedsverdi.

– Endringene bidrar til at vi får et enklere regelverk for prisvurdering. Jeg vet også at mange nordmenn har en drøm om å få kjøpe seg et bruk. Håpet er at disse endringene skal gjøre det mulig å øke omsetningen av landbrukseiendommer, slik at flere kan få realisert denne drømmen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Powered by Labrador CMS