menneske

Er du en samfunnsentreprenør?

Kan du betegne deg sjøl som en ildsjel og en drivende kraft bak kollektive nyskapingsprosjekter i bygda di? Ja, da kan du med rette kalle deg en samfunnsentreprenør!

Publisert

Bare fem prosent av oss er samfunnsentreprenører, hevder Odd Jarl Borch.

– En samfunnsentreprenør er en person som driver fram nye aktiviteter, tjenester eller aktiviteter med et mål om å skape et kollektivt gode i sitt nærmiljø. For en slik aktør er ikke økonomisk gevinst hovedmålet, men et virkemiddel for å styrke den kollektive velferden, hevder Odd Jarl Borch ved Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning. På Bioforsk-konferansen nylig lekket han litt fra boka ”Innovative bygdemiljø, ildsjeler og nyskapingsarbeid”, som kommer ut på Fagbokforlaget til våren.

Fem prosent av oss er det

Bor du ei bygd med god tilgang på slike samfunnsentreprenører, er det stor sannsynlighet for at kreativiteten og engasjementet bobler, og hvor endringer og motgang blir sett på som en utfordring og en plattform for samfunnsengasjement. I sine studier har Borch samlet inn data om personer som er involvert i etablering av frivillige organisasjoner. Av dette materialet har han funnet ut at om lag fem prosent av den voksne befolkninga er samfunnsentreprenører, mens rundt femten prosent er engasjert i ledelsen av slike organisasjoner.

– Det finnes også samfunnsentreprenører som ikke er del av en organisasjon. Vi har entreprenører som fungerer innafor rammen av en annen type organisasjoner, som bedrifter, offentlige etater og en etablert frivillig organisasjon, utdyper forskeren.

Skaper entusiasme og fellesskapsfølelse

Hva kjennetegner så en slik samfunnsentreprenør?

– Vedkommende er sentral i sosiale nettverk der han eller hun oppfatter muligheter og evner å aktivere dette nettverket. Av andre egenskaper er at de bidrar med stor egeninnsats, evner å skape entusiasme og følelse av fellesskap, og har evnen til å lede. Gjennom kreative koplinger av ressurser skaper de ny aktivitet og derigjennom utfordrer de det bestående.

Smelter ulike grupper sammen

Samfunnet rundt disse entreprenørene er avgjørende for hvilken kraft de klarer å utløse. Nettverk både i og utafor lokalsamfunnet er viktig for å skaffe ressurser som kunnskap, impulser, personer og kapital til lokalsamfunnet. Ved nettopp å bringe sammen offentlige og private ressurser og aktører skapes nye verdier i samfunnet.

– Derfor er det om å gjøre å se nærmere på hva slags støttespillere som kreves for at et bygdetiltak lykkes. Evnen til å mobilisere ressurspersoner og få mange ulike aktører med forskjellige interesser til å spille på lag, gjerne år etter år, er en nøkkelfaktor i bygdeutviklingsprosjekter, får vi vite.

Kulturlivet viser veg

– Ett av de områder som representerer en stor mobiliseringskraft og nyskapingsdimensjon i bygda er innen kultursektoren. Her har det skjedd en enorm utvikling de siste åra i norske bygdesamfunn. Denne type prosjekter gir ofte raske resultater og dermed tro på egne ressurser. Det har ofte en stor grad av synlighet utad, avslutter Borch.

Powered by Labrador CMS