ku flaum colourbox521927
ku flaum colourbox521927

Satser videre på HMS i landbruket

Landbrukets HMS-tjeneste skal fortsette å vokse for å hindre ulykker i landbruket - Norges farligste arbeidsplass.

Publisert

– Vi har et mål om at bønder skal nå pensjonsalderen med helsa i behold, sjøl om gården er landets farligste arbeidsplass, sier Inger Johanne Sikkeland, en av Bondelagets to styremedlemmer i Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS). Dette skriver Norges Bondelag på sine nettsider. På siste styremøte la Sikkeland fram en arbeidsplan for tjenesten.

Vil øke medlemstallet

Medlemstallet i tjenesten har økt inneværende år til 6100 virksomheter og 8400 medlemmer. Målet for neste år er 7100 foretak og 10 000 medlemmer. For å komme dit og skape en mer fremtidsrettet og robust organisasjon, vil styret i LHMS kommende år foreta en formalisering av samarbeidet med Norges Bondelag sentralt og på fylkesplan gjennom en arbeidsplan. Fylkeslagenes engasjement er helt avgjørende for at HMS-tilbudene benyttes, og for at omfanget av skader, ulykker og lidelser skal reduseres, skriver Bondelaget på sine nettsider.

(Norges Bondelag)

HMS magasinet

"
Powered by Labrador CMS