juletre1
juletre1

Norge snart sjølforsynt med juletrær

Ni av ti juletrær er norske.

Publisert

Norsk juletreproduksjon er en suksesshistorie. Foto: Bioforsk

I løpet av de siste årene har Norge blitt godt som sjølforsynt med juletrær. Norge er i ferd med å innta en lederposisjon innen produksjon av juletrær i Europa.

Ei blomstrende næring

Fra å være en bransje på defensiven presset av import fra Danmark, har norsk juletre-eksport på få år eksplodert. Mens det for 5 – 6 år sida ikke ble eksportert juletrær, ble det i 2009 sendt 100 000 trær ut av landet. Samtidig er importen halvert siden 2003 og ligger nå på ca. 250 000 trær. Mens det i norske juletreplantasjer ble plantet 200.000 trær i 1998, var antallet økt til 900 000 trær i 2008.

Mer verd en norsk fruktproduksjon

– Juletreproduksjon gir god lønnsomhet og nye muligheter for norsk landbruk. Verdien av norsk juletreproduksjon er i dag større enn norsk fruktproduksjon, påpeker landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Det har vært en sterk profesjonalisering i bransjen. Det er slutt på å gå til skogs og leite opp trær. Dyrkinga foregår nå planmessig på egne arealer, som ofte er truet av brakklegging og er lite brukbare til matproduksjon. Juletreproduksjon stiller små krav til jordkvalitet og type areal, og passer godt i kyst- og fjordklimaet på Vestlandet, sier Brekk.

Størst i Europa om noen år?

– Sammen med USA og Danmark er Norge ledende på forskning i juletredyrking. Norge sikter mot å bli en dominerende aktør innen produksjon av juletre i Europa, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Edelgran mest populær

Markedet for juletrær i Norge er voksende, og er på ca. 1,9 millioner trær med en markedsverdi på 675 millioner kroner. Mange har etter hvert flere juletrær.

Stadig flere foretrekker edelgran framfor vanlig gran. Andelen edelgran har økt fra 10 prosent i 1998 til 50-60 prosent i dag. Undersøkelser viser at et stort flertall foretrekker norske trær, og betaler gjerne litt ekstra for dette. Det europeiske markedet for edelgran til juletre er på ca. 60 millioner trær. De siste årene har det vært underskudd på edelgran både på det norske og det europeiske markedet.

Fjelledelgran – en sort for framtida

Sentralt i utviklingen av norsk juletrebransje står den relativt nye sorten fjelledelgran, som er et juletre slik vi alle helst vil ha det: Smalt i formen, lukter godt, drysser ikke. Sorten passer godt for dyrking i kjølige Norge siden den vil ha kort vekstsesong.

Fjelledelgran er et særnorsk satsingsprodukt. All forskning og utvikling på denne arten i juletresammenheng er gjennomført i Norge. Mange regner med at dette blir den nye store sorten for juletredyrking i Europa.

Har du lyst til å motta et nyhetsbrev fra gardsdrift.no hver onsdag?

"
Powered by Labrador CMS