Yaramøte
Yaramøte

Får én av disse en N-sensor under juletreet?

Denne uka holdt Yara et informasjonsmøte om N-sensoren sin. 15 bønder fra østlandsområdet troppet opp på hovedkontoret i Oslo. Etter interessen å dømme, tyder mye på at nissen har en sensor i sekken til et par av dem.

Publisert

Hovedinnleder Knud Nissen fra Sverige (blå genser) flankert av Yara-vertskapet Bjørn Tor Svoldal (t.v.) og Anders Rognlien. Lengst til venstre gardsbetyrer på Jarlsberg hovedgård, Egil Samnøy, som har lengst erfaring i Norge med å bruke N-sensoren.

For øyeblikket er det bare to N-sensorer i bruk i Norge. Jarlsberg hovedgård har flere års erfaring med sensoren, og er godt fornøyd, kunne gardsbestyrer Egil Samnøy opplyse om på møtet. Etter en prøveperiode i år går nå tre bønder fra Våler i Østfold sammen om å kjøpe N-sensor nummer to i Norge.

Norge i bakleksa

På verdensbasis har Yara solgt 1060 N-sensorer. I Tyskland er 450 sensorer i sving, mens det i England ruller 220 stykker. I Sverige er det over 80 N-sensorer, som blir brukt på rundt 500 000 dekar årlig. Svenske bønder får dessuten miljøstøtte til innkjøp av sensoren, som koster 150 000 kroner.

Framtidig miljøstøtte fra SLF?

Anders Rognlien i Yara hadde gjerne sett at det var tilsvarende miljøstøtte å hente også her til lands. Etter hans mening er N-sensoren vel så effektiv i kampen mot næringsstoffer på avveier som fangdammer, som det derimot ytes støtte til. Statens landbruksforvaltning var også til stede på møtet og Kaja Killingland kunne opplyse om at det i dag ikke gis støtte til ”teknisk utstyr”. Men SFL-representanten lovte å gå hjem og tenke ”kreativt” på hvordan en kunne komme bøndene i møte på dette området.

Tor Breen adopterer N-sensoren

Til møtet var 50 større kornbønder fra Østlandet invitert. 15 takket ja til innbydelsen. Også representanter for Bioforsk og Det kongelig selskap for Norges Vel var til stede. Tor Breen fra Norges Vel kunne opplyse om at han vil inkludere N-sensoren i sitt ”roadshow”, der han reiser land og strand rundt med prosjektet ”Riktig innstilling av sentrifugalsprederen”. Breen har godt håp om at han får ferske midler til å drive prosjektet videre i ytterligere tre år. Det er SLF som i hovedsak finansierer prosjektet, men også Yara bidrar. Bioforsk og Norsk landbruksrådgiving er de to andre samarbeidspartnerne.

Vil bli oppfattet som troverdig

Yara sjøl innrømmer at de kanskje ikke har vært flinke nok til å markedsføre N-sensoren i Norge. I forhold til gjødsla er nok N-sensoren ingen gullgruve for gjødselgiganten. Men sjøl om sensoren skulle føre til reduksjon i gjødselsalget, vil nok dette på sikt gagne Yaras image, som ønsker å framstå som en troverdig aktør når det gjelder å øke den globale matvareproduksjonen og minske forurensinga.

Juletilbud fra Yara: Kr 140 000

Etter interessen på møtet å dømme, er det ting som tyder på at flere N-sensorer kommer til å gå i Norge. Da hovedforedragsholder Knud Nissen fra Lantmännen Precisions Support kunne opplyse om 3,5 prosents avlingsøkning i Sverige, redusert legde og økt treskekvalitet, spisset tilhørerne ørene.

– Salget av N-sensoren gikk også tregt i Sverige i begynnelsen. Men da salget først tok av, tok det ordentlig av, forteller Anders Rognlien. Han håper sjølsagt at det samme skal skje i Norge. For å hjelpe kundene litt på veg, lokker han med et godt desembertilbud: Når får du N-sensoren for 140 000 kroner!

For deg som ikke kjenner N-sensoren. Les her!

"

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS