tingvoll1
tingvoll1

Er biogass-resten like effektiv som blautgjødsel?

Bioforsk skal undersøke om biogassbehandla gjødsel har like gunstig innvirkning på fruktbarheten i jorda som vanlig blautgjødsel i et økologisk dyrkingssystem.

Publisert

Anne-Kristin Løes flankert av staute menn under åpninga av biogass-anlegget på Tingvoll i november. Foto: Anita Land

En ting er at anaerob behandling av husdyrgjødsla i et biogassanlegg kanskje sparer klimaet for noen uheldig gasser. Men hva skjer med gjødsla når den råtner i biogassanlegget? Blir den en like god jordforbedrer som vanlig blautgjødsel?

Forsker Anne-Kristin Løes ved Bioforsk Økologisk skal ta for seg denne problemstillinga i et nytt prosjekt, melder forskning.no. Løes leder et prosjekt som skal etablere et langvarig forsøksfelt på Tingvoll gard i tilknytning til det nye biogassanlegget som ble åpnet der i november.

Les mer om denne problemstillinga på forskning.no

"
Powered by Labrador CMS