Ku3

Valdres har de minste mjølkebruka i Oppland

Strukturen i mjølkeproduksjonen varierer mellom regionene i Oppland. I Lillehammerregionen er gjennomsnittbesetninga på 23, 4 kyr. Minst er den i Valdres med 15,4.

Publisert

Kilde: fylkesmannen i Oppland.

Jevnt over ligger besetningsstørrelsen i overkant av 20 kyr. Unntaket er Valdres. Skal vi være pinlig nøyaktige så dykker også Nord-Gudbrandsdalen så vidt under 20 med sine 19,9 kyr. Ellers kryper besetningene opp på 20-tallet. Dette kan vi lese i siste Fylkesnytt fra Oppland.

Hvert år foretar Fylkesmannen i Oppland ”dypdykk” i aktuelle temaer som blir presentert for kommunene. Når det gjelder landbruket har det de siste åra vært lagt vekt på jordvernet, utviklingstrekk i jordbruket (areal, antall bruk, mjølkeproduksjon), investeringer finansiert av bygdeutviklingsmidler og bruk av kommunale virkemidler og omfanget av ressurser kommunene bruker på landbruksforvaltning.

Powered by Labrador CMS